Liečivé dýchanie
  • Tetra breath je práca s dychom holotropného typu. Slovo holotropný znamená smerovanie k celistvosti. Jedná sa o dýchanie s možnosťou dosiahnutia zmenených stavov vedomia, ktoré smeruje človeka k dosiahnutiu celistvosti. Celistvosti ako stavu zdravia, kedy sa v človeku dostávajú do súladu fyzická, mentálna, emocionálna a energetická úroveň.
  • Čo možno očakávať od Tetra spôsobu dýchania: rozpúšťanie emocionálnych blokov, spracovanie traumatických zážitkov, vyplavovanie obsahov podvedomej mysle, ktoré nám môžu negatívne ovplyvňať správanie či prežívanie, vyplavovanie spomienok dôležitých pre liečenie či osobný rozvoj, prináša pocit ľahkosti, uvoľnenia, umožňuje zažiť zmenené stavy vedomia, niekedy až mystické zážitky, ktoré mávajú na život človeka pozitívny vplyv.
  • Priebeh práce s dychom Tetra: predstavenie Tetra breath, poučenie o priebehu, nácvik dychu, samotné dýchanie, integrácia a zdieľanie
  • Dýchanie prebieha individuálne alebo v malých skupinkách, do max. 4 osôb a trvá 2,5 – 3 hodiny.